R&D

gold line


W ramach działalności Research and Development Germania Mint zajmuje się tworzeniem koncepcji nowych produktów, opracowywaniem technik ich wytworzenia oraz testowaniem, niezbędnym do sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa.

R&D stanowi kamień węgielny Germania Mint, która to od początku swojej działalności postawiła na trzy główne aspekty:

Innowacyjność

Czynnikiem napędzającym Zespół Firmy jest chęć przedstawienia światu numizmatyki nie tylko nowych produktów, ale również takich, które stanowią zarazem ewolucję i rewolucję w świecie monet.

Jakość

Germania Mint zawsze miała bezkompromisowe podejście do kwestii jakościowych i przedkładała ją ponad inne aspekty. Dzięki temu dziś Kolekcjonerzy oraz Inwestorzy kojarzą markę z produktami najwyższej jakości.

Społeczność

Od zawsze głównym źródłem inspiracji oraz informacji zwrotnej o produktach Germania Mint była społeczność kolekcjonerska. Prowadzenie nieustannego dialogu z Kolekcjonerami jest podstawą sukcesu firmy.


Centrum Badawczo-Rozwojowe

Jednym z kluczowych projektów Germania Mint w ramach działalności R&D jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Germania Mint Sp. z o.o. oraz jego wyposażenie. Przeznaczone będzie ono do badań nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiającą identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystaniem w branży numizmatycznej i inwestycyjnej.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R, zmierzające do opracowania innowacyjnej technologii, dzięki której nastąpi optymalizacja przyszłych procesów. Zostaną one następnie wdrożone w fazie produkcyjnej oraz wpłyną na dobór optymalnych parametrów maszyn i urządzeń technologicznych, a także właściwych komponentów do stworzenia innowacyjnych opakowań. Rezultaty przeprowadzonych prac B+R będą stanowiły innowację w skali międzynarodowej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 6 986 790,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych – 5 680 317,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania – 2 556 142,68 PLN