R&D

gold line

 

 

Utworzenie CBR Germania Mint w celu prowadzenia prac B+R nad opakowaniami zabezpieczającymi produkty wykonane z metali szlachetnych


Cel projektu: Prowadzenie prac B+R nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w branży numizmatycznej i inwestycyjnej.

Beneficjent: Germania Mint Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 986 790,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 5 680 317,07 PLN
Dofinansowanie UE: 2 556 142,68 PLN


W ramach działalności Research and Development Germania Mint zajmuje się tworzeniem koncepcji nowych produktów, opracowywaniem technik ich wytworzenia oraz testowaniem, niezbędnym do sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa.

R&D stanowi kamień węgielny Germania Mint, która to od początku swojej działalności postawiła na trzy główne aspekty:

Innowacyjność

Czynnikiem napędzającym Zespół Firmy jest chęć przedstawienia światu numizmatyki nie tylko nowych produktów, ale również takich, które stanowią zarazem ewolucję i rewolucję w świecie monet.

Jakość

Germania Mint zawsze miała bezkompromisowe podejście do kwestii jakościowych i przedkładała ją ponad inne aspekty. Dzięki temu dziś Kolekcjonerzy oraz Inwestorzy kojarzą markę z produktami najwyższej jakości.

Społeczność

Od zawsze głównym źródłem inspiracji oraz informacji zwrotnej o produktach Germania Mint była społeczność kolekcjonerska. Prowadzenie nieustannego dialogu z Kolekcjonerami jest podstawą sukcesu firmy.