Zrównoważone opakowania

gold line

W Germania Mint staramy się być liderem w dziedzinie zrównoważonych opakowań, zapewniając, że nasze praktyki mają minimalny wpływ na środowisko. Zgodnie z zasadami Europejskiej Organizacji ds. Opakowań i Środowiska, nasze podejście łączy ochronę produktu z odpowiedzialnością ekologiczną. Priorytetowo traktujemy wykorzystanie odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów, kładąc nacisk na możliwość recyklingu i bezpieczeństwo dla środowiska w całym cyklu życia produktu.

Nasza strategia ekologicznych opakowań koncentruje się na materiałach nadających się do recyklingu, takich jak PET, tworzywa sztuczne HDPE, karton i papier, a także na innowacyjnych alternatywach, takich jak kompostowalne PLA i materiały na bazie celulozy. Wybory te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w redukcję odpadów i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska.

Globalne standardy zerowej ilości odpadów

Wykorzystując zaawansowane, przyjazne dla środowiska technologie, Germania Mint jest liderem ruchu “zero odpadów”. Nasze rozwiązania opakowaniowe są zgodne z globalnymi standardami i przepisami, a nawet je przewyższają, przyczyniając się pozytywnie do zrównoważonego rozwoju. Podejście to jest zgodne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, które dotyczą globalnych wyzwań, od zmian klimatycznych po sprawiedliwą dystrybucję zasobów.
Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej filozofii, równoważąc zarządzanie środowiskiem, wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną. Nasze zaangażowanie wykracza poza zgodność z przepisami, dążąc do zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko i zminimalizowania zużycia tworzyw sztucznych.

FSC

Dbamy o zrównoważony rozwój poprzez rygorystyczne standardy i certyfikaty, w tym Forest Stewardship Council (FSC) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Nasze przestrzeganie normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 podkreśla nasze zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe i ciągłe doskonalenie.

W Germania Mint, nasza podróż w kierunku zrównoważonych opakowań jest integralną częścią naszego szerszego zaangażowania w zrównoważoną przyszłość. Wierzymy w odpowiedzialne praktyki biznesowe, które chronią naszą planetę i wspierają zdrowszy, bardziej zrównoważony świat dla przyszłych pokoleń.