Germania Mint poszukuje Pracownika na stanowisko:

Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 • Analizowaniem otrzymanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym.
 • Wystawianiem dokumentów księgowych i faktur sprzedaży.
 • Prowadzeniem ewidencji księgowych (m.in. rejestry sprzedaży i zakupu, rozrachunki, środki trwałe, magazyn, kasa gotówkowa) i uzgadnianiem ich z kontami księgi głównej.
 • Przygotowywaniem deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych.
 • Potwierdzaniem i uzgadnianiem sald z kontrahentami.
 • Aktywnym udziałem w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Współpracą z instytucjami zewnętrznymi (m.in. US, ZUS, GUS, NBP).
 • Czynnym udziałem w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 • Przygotowywaniem przelewów bankowych i księgowaniem wyciągów bankowych.

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU, JEŚLI:

 • Masz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości.
 • Wykazujesz się praktyczną i merytoryczną wiedzą z zakresu ustawy o rachunkowości oraz znajomością przepisów prawa podatkowego.
 • Posiadasz wiedzę i umiejętności z zakresu analizy kont i rozliczeń.
 • Obsługujesz arkusz kalkulacyjny MS Excel na dobrym poziomie.
 • Charakteryzuje Cię samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość i zaangażowanie.
 • Potrafisz pracować pod presją czasu i proaktywnie rozwiązujesz problemy.
 • Znasz program finansowo-księgowy Comarch Optima – mile widziane.

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ:

 • Zaoferujemy Ci umowę o pracę i atrakcyjne warunki finansowe.
 • Zapewnimy wszelkie narzędzia i warunki do realizacji zadań.
 • Gwarantujemy świetną atmosferę w Dziale i wsparcie Zespołu.
 • Będziesz budować globalną markę w międzynarodowym środowisku.

Wymagane dokumenty:

 • CV

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@germaniamint.com
w temacie wiadomości wpisując: Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy lub skorzystać z zakładki APLIKUJ
aplikacje przyjmujemy do dnia: 30.06.2024 r.
  Aplikuj

  Prześlij swoje CV
  Dołącz swoje CV (pdf, doc, docx, odt)

  DODATKOWE POLA

  Link do portfolio

  Dołącz list motywacyjny (pdf, doc, docx, odt):

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  gold line