Goddesses: Frigg 2 oz Ag 999.9 Cast Bar

gold line
Frigg, bogini i żona Odyna, była opiekunką małżeństw, ognisk domowych, domostw, zdrowia, a także nieba i chmur, co umożliwiało jej sprowadzanie deszczu. Od Odyna otrzymała dar wszechwiedzy, pozwalający jej widzieć przyszłość, choć nie mogła zmienić biegu wydarzeń.

Frigg miała płakać dwa razy w historii świata: po raz pierwszy, gdy zmarł jej syn Baldur, a po raz drugi podczas Ragnarök, kiedy Odyn zginął.gold line